Centrum Szkolenia u Leśników w Krynicy Zdroju

Informacje ogólneMapa dojazduPogodaLZD KrynicaWyżywienieSale konferencyjneNasi partnerzyZ ostatniej chwili

Wydarzenia

Edukacja przyrodnicza dla dzieci i młodzieży

Jednym ze statutowych działań Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju jest edukacja przyrodnicza , która realizowana jest poprzez działalność Centrum Szkolenia.

Skierowana jest ona do dzieci i młodzieży a także do osób dorosłych , a realizowana w oparciu o liczne obiekty edukacyjne w terenie na przykład :

- trzy ścieżki edukacyjne „Na Rakowsku„, „Na stoku Jaworzyny Krynickiej„,

„Śladami pracy leśnika „,

- Izbę Leśną na Kopciowej

- sale konferencyjne Centrum Szkolenia LZD

- liczne powierzchnie badawcze i doświadczalne na terenie LZD

- wiaty edukacyjne na Kopciowej , na strzelnicy na Bradowcu i przy ul. Ludowej,

- oraz inne tereny ciekawe przyrodniczo a położone w najbliższej okolicy np. Góra Parkowa,

rezerwat „Las lipowy w Obrozyskach „ i inne.

Na szczególne zainteresowanie zasługuje Izba Leśna na Kopciowej gdzie w trzech salach zostały zgromadzone różne eksponaty przyrodnicze.

Zwiedzający Izbę mogą nauczyć się rozpoznawania drzew występujących na terenie LZD po różnych ich elementach : drewnie, szyszkach, nasionkach, liściach , mogą zobaczyć na co drzewa „chorują” i czym się te choroby objawiają , podejrzeć jak wyglądała prawdziwa barć leśna sprzed wielu lat, obejrzeć kolekcje owadów zarówno tych szkodliwych jak i pożytecznych dla gospodarki leśnej , poznać zwierzęta które żyją w krynickich lasach , a także urządzenia z zakresu gospodarki łowieckiej jak paśniki, lizawki itp.

Niewątpiliwie jedną z ciekawszych ekspozycji jest pomieszczenie – kancelaria leśniczego.

Jest tu pokazane jest biuro leśniczego a w nim wiele historycznych już dziś eksponatów jakimi posługiwał się leśnik w swojej pracy w biurze i w terenie. Znajdują się tu również liczne narzędzia służące do ręcznych prac leśnych, które w dużej mierze dzisiaj są wyłącznie eksponatami muzealnymi.

W Izbie Leśnej mogą odbywać się lekcje o tematyce przyrodniczej , typowo leśnej a znajdujące się tu eksponaty mają uatrakcyjnić ich prowadzenie i łatwiej zdobywać wiedzę.

Lekcje, prelekcje, prezentacje, pogadanki o tematyce przyrodniczej prowadzone są również w części konferencyjnej Centrum Szkolenia. Tu na salach i w holach znajdują się liczne eksponaty np. kolekcja owadów występujących w krynickich lasach, eksponaty zwierząt żyjących na tym terenie a w akwariach i terrariach hodowane są różne zwierzęta kręgowe oraz owady i pająki.

Zajęcia edukacyjne z dziećmi i młodzieżą w oparciu o wymienione wyżej obiekty prowadzą zarówno pracownicy Centrum Szkolenia jak i Służba Leśna LZD.

Przykładowa tematyka zajęć podana jest w zamieszczonej poniżej tabelce , jednak jesteśmy otwarci i prowadzimy wiele innych z zakresu edukacji leśnej w zależności od zainteresowania zamawiającego.

 

Zwiedzanie Izby Leśnej oraz zgłoszenie chęci uczestnictwa w zajęciach można dokonać telefonicznie w godz. 7-15 w dni robocze pod numerami telefonów: 504 298 264, 18 472 40 50 , 512 376 147 lub drogą elektroniczną lzdkrynica@ur.krynica.pl oraz cs@ur.krynica.pl

Informujemy że zajęcia edukacyjne sa odpłatne.

33-380 Krynica-Zdrój ul. Ludowa 12-14, Tel 0048 18 472 40 50 Tel/fax 0048 18 472 35 50 Kom 512 376 147 mail:cs@ur.krynica.pl